วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Why eBay Is a Terrific Place to Shop?


Why eBay Is a Terrific Place to Shop?
eBay is the perfect alternative to spending hours wandering through antique shops or swap meets looking for the perfect doodad. Not only can you buy and sell stuff in the privacy of your own home, but you can also meet people who share the interests that you enjoy. The folks who use the eBay site are a friendly bunch, and soon you’ll be buying, selling, swapping stories, and trading advice with the best of them.

Before you can get to eBay, you need to access the Internet. To access the Internet, you need a computer — either a Personal Computer (PC) or Macintosh (Mac) — with an Internet connection.


ทำไม อีเบย์ เป็นที่สนใจในการทำการค้า

อีเบย์ เป็นตลาดค้าขายสินค้า รูปแบบใหม่ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาซื้อสินค้า ในร้านค้ารูปแบบเก่าๆ เราสามารถซื้อหา สินค้าต่างๆ เพียงเราอยู่ในบ้าน และยังได้พบปะ พูดคุยกับผู้คนที่สนใจ ในสินค้า ประเภทเดียวกัน

ก่อนที่คุณจะเข้าไปใช้ อีเบย์ ก็เพียงเข้าอินเตอร์เนท และใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ MAC ก็ได้