วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

What is eBay? How Does It Work?

What Is eBay, and How Does It Work?
eBay doesn’t sell a thing. Instead, the site simply does what all good hosts do: eBay creates a comfy environment that brings people with common interests together. You can think of eBay like you think of the person who set you up on your last blind date — except the results are often a lot better. Your matchmaking friend doesn’t perform a marriage ceremony but does get you in the same room with your potential soul mate. eBay puts buyers and sellers in a virtual room and lets them conduct their business safely within the rules that eBay has established.

All you need to do to join eBay is fill out a few forms online and click. Congratulations. You’re a member with no big fees or secret handshakes. After you register, you can buy and sell anything that falls within the eBay rules and regulations. The eBay Home page, shown in Figure 1-1, is your first step to finding all the cool stuff you can see and do at eBay. You can conduct searches, find out what’s happening, and get an instant link to the My eBay page, which helps you keep track of every auction item you have up for sale or have a bid on.

อีเบย์ คือ อะไร? แล้วทำไมอีเบย์เป็นที่นิยม
อีเบย์นั้นไม่ได้ขายสินค้า แต่อีเบย์เป็นตัวกลางที่จะนำผู้ที่สนใจการค้าขายมารวมกัน ( เปรียบเสมือนเป็น ตลาดนัด )
หรือ อาจจะมอง อีเบย์ เหมือนเป็นการหาคู่ หรือนัดบอด  อีเบย์ หาผู้ซื้อ ผู้ขาย มาพบปะพูดคุย เจรจาธุรกิจ ด้วยกฎระเบียบที่ปลอดภัย
คุณสามารถใช้งานกับอีเบย์ ด้วยการกรอกใบสมัคร เป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร คุณสามารถจะซื้อ จะขาย สินค้าได้ในตามกฎระเบียบของอีเบย์ ( เช่น ไม่ให้ขายสินค้า ผิดกฎหมาย หรือ สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ ) โดยใช้งานผ่านหน้าเวปไซด์อีเบย์