วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หารายได้ ด้วย ebay

หารายได้ ด้วย ebay

เราสามารถจะสร้างธุรกิจ หารายได้จาก Ebay

1.นำสินค้า เข้าไปขายใน Ebay

2.ประมูลสินค้า ใน ebay แล้วนำเข้ามาขาย ในเมืองไทย

Ebay เป็นตลาดนัดสินค้าออนไลน์ ขนาดใหญ่ เราสามารถจะนำสินค้า ทั้งใหม่ หรือ เก่า ออกไปขายได้ กรณีสินค้าเก่าเก็บ บางชนิด เราไม่ต้องการเก็บไว้เฉย ๆ แต่อาจจะมีคนต้องการอยู่ ทั่วโลก และ ถ้าเราเป็นนักธุกิจ ค้าขาย มีสินค้าอยู่แล้ว Ebay ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตลาด การขาย สินค้าได้